Deel

Gras

Late nalevering N door grasachtige groenbemester

Grasachtige groenbemesters bouwen veel wortelmassa op. Andere groenbemesters vormen meer bovengronds materiaal. Hierdoor is de vertering verschillend en dat heeft gevolgen voor de stikstofmineralisatie.

Wortels zijn stikstofarm. Na het onderwerken van gras vindt er bij de vertering daarom eerst vastlegging van stikstof (N) plaats in de bodem. De N komt dan wat later in het seizoen vrij voor het volgende gewas.
Het kan gebeuren dat een volgend gewas hierdoor in de beginfase wat langzamer groeit. Door de tijdelijke vastlegging is er minder stikstof beschikbaar. Dit verschijnsel doet zich ook voor bij het onderwerken van vaste mest en stro.​

Meerjarig grasland levert meerdere jaren na
Grasland bouwt in de loop van de jaren veel wortelmassa op. Na een periode van vastlegging gaat de vertering van de wortelmassa lang door. Ook het tweede jaar na het scheuren is er nog stikstofnalevering.

Nalevering van groenbemesters en grasland
kg N/ha
Goed geslaagde groenbemesting 20 - 25 
Matig geslaagde groenbemesting 12
Eenjarig grasland 64
Tweejarig grasland 75

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting