Deel

Gras

Stikstofnalevering grasgroenbemesters en gescheurd grasland

Grasachtige groenbemesters bouwen veel wortelmassa op. Bij andere groenbemesters is er meer bovengronds materiaal. Dit geeft verschillen bij de vertering en dus bij de stikstofmineralisatie. Houd hier rekening mee binnen je bemestingsplan.

Wortels zijn stikstofarm. Na het onderwerken vindt er eerst een vastlegging van stikstof plaats. Daarna komt de stikstof vrij voor het gewas. Het kan gebeuren dat een gewas hierdoor in de beginfase wat langzamer groeit. Er is minder stikstof beschikbaar door de tijdelijke vastlegging. Het verschijnsel doet zich ook voor bij het onderwerken van vaste mest en stro.

Meerjarig grasland levert meerdere jaren na
Ook grasland bouwt in de loop van de jaren veel wortelmassa op. Na een periode van vastlegging gaat de vertering van de wortelmassa lang door. Ook het tweede jaar na scheuren is er nog stikstofnalevering. Wat kun je concreet aan nalevering verwachten?

  • Nalevering goed geslaagde groenbemester: 20 – 25 kg N/ha
  • Nalevering matig geslaagde groenbemester: 10 – 15 kg N/ha
  • 1 jarig grasland: 50 kg N/ha
  • 2 jarig grasland: 100 kg N/ha
  • 3-4 jarig grasland: 120 kg N/ha
  • 5 jarig en ouder grasland: 135 kg N/ha

Bron: OCI Agro, Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting