Deel

Organische meststoffen

Voorlopig wachten is het devies

Half februari; op veel plekken liggen nog sneeuwresten en een laagje ijs op de sloten en tochten. Hoewel vanaf 16 februari het drijfmestseizoen formeel weer van start is gegaan, zorgen de huidige omstandigheden er voor dat mest uitrijden vooralsnog wettelijk niet eens mag (sneeuw, verzadigde bovengrond), maar zeker ook vanuit landbouwkundig en bodemkundig oogpunt niet is aan te bevelen.

Een excuus om binnenkort toch, hoogstwaarschijnlijk te vroeg, aan de gang te gaan is de volheid van diverse mestputten. Mest uitrijden vanuit bergingsproblematiek is objectief gezien de slechtste reden die je kunt verzinnen, na zoveel jaren van mestwetgeving. Iedereen die bewust met mest omgaat, ziet dit niet als afvalproduct of als kostenpost, maar als voedingsstof voor de bodem en de planten. Het duurt lang, maar mestopslag verdient zichzelf terug. Alleen bedrijven die extreem veel mest af moeten zetten kunnen mogelijk toe met minder opslag. Voorwaarde is dan wel dat deze mest ook daadwerkelijk wordt afgezet in de winter en niet nu wordt uitgereden vanwege opslagproblemen om dure mestafzet te voorkomen.

Op dit moment kan, eigenlijk op geen één grondsoort, zonder al te veel structuurbederf van de grond mest worden uitgereden. Het devies blijft wachten tot het juiste moment. Wacht tot grond voldoende is afgedroogd, de bodemtemperatuur hoog genoeg is (rond 8 graden) en het gras weer aan de gang gaat. Kijk, voel en meet in de grond. Is er al wortelactiviteit (nieuwe witte uitlopers van het wortelstelsel)? Of staat alles nog stil, en is de grond nog net te koud. Bedenk dan: mest uitrijden mag, maar moet nog niet.

Bron: PPP-Agro Advies, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting