Deel

Producten

OCI Exacote is een unieke stikstof-zwavel blend met Nutramon-KAS, Granular 3 Ammoniumsulfaat en gecoate ureum als basisingrediënten. De coating zorgt voor een gecontroleerde afgifte van nutriënten, volledig afgestemd op de voedingsbehoefte van het gewas. Daardoor biedt OCI Exacote een betrouwbare en duurzame oplossing voor de huidige en toekomstige landbouw, met aandacht voor het milieu.

OCI Exacote kan met behulp van de standaard bemestingstechniek worden toegepast, alsmede rijenbemesting. Strooibreedtes tot 30 meter worden geadviseerd (afhankelijk van de soort).

...mijn tarwe is nu aanzienlijk groener dan bij de buren.

Frank Kuijpers, Akkerbouwer in Ossenisse

Zoveel gewassen, zoveel blends

Er zijn vier verschillende soorten blends beschikbaar. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor diverse gewassen en voedingsbehoeften. De nutriënten in Nutramon-KAS en Granular 3 AS zijn direct beschikbaar voor opname door het gewas. In twee tot drie maanden komt de stikstof in de gecoate ureum vrij, afhankelijk van de tempratuur. Er wordt dus aansluiting gevonden bij de voedingsbehoefte van het gewas.
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting